Działy firmy Abakon

Stropy na dřevěných nosnících

Dřevěný strop je neodmyslitelnou součástí dřevěných domů.

Fotografie z realizace stropu na dřevěných trámech

Konstrukce stropu je provedena z dřevěných nosníků, které jsou obité OSB deskami.

Konstrukcję stropu stanowią belki drewniane, która zostaje obita od góry płytami OSB.


Pohled shora na strop obitý OSB deskami.
Prostor mezi deskami se vyplňuje izolační minerální vatou .Do desek se montuje ocelový rošt.Zbylý prostor se vyplňuje minerální vatou.Do roštu se přípevní parotěsná fólie.Do stropu se montuje sádrokartonové desky.
Broušení a vyhlazení.Před malováním se stropy ještě lehce vybrousí.
Malování stropu.