Działy firmy Abakon

Základová deska


Płyta fundamentowa - dom z prefabrykatów drewnianych.

Základová deska perfektně chrání budovu před povodněmi, nerovnou zeminou,lehkým zemětřesením a ztrátami tepla.Může být používána na nerovné zemině.Výhody technologie:

  • Základová deska dokonale chrání dům před podzemními vodami,
  • Budova je chráněna před nerovnoměrným sedáním,
  • seismickými vlivy,
  • tepelnými ztrátami,
  • Může být použita na nekvalitním podloží s vysokou hladinou podzemní vody.


Konstrukce základové desky


Płyta fundamentowa - dom kanadyjski.


Průřez základovou deskou

Etapy zasazování základní desky
Geodetické vymezení objektu


Prace ziemne przy fundamencie.

Likvidace nepoužitelné vrstvy zeminy, tloušťka vrstvy je kolem 25-30 cm.


Zagęszczanie pod fundament płytowy.

Výroba rámu pod základy v souladu s projektem a komprese mechanickou sbíječkou
 
.


Provedení vodní přípojky dodávající vodu do budovy a výroba podzemní části kanalizace s vývodem 1 metr, vedoucí za obrys budovy
Provedení pásového odvodnění
Seřazení základů z polystyrenu
Seřazení třech izolačních vrstv


Fundament.

Vložení výztuže a vnitřních instalací
Dovoz a plnění betonem C16/20.Fundament.

Srovnávání vrstvy betonu na základové desce


Dojrzewanie betonu.


Dozrávání betonu, kdy roste jeho pevnost.